Comdeks Hakkında

COMDEKS (Satoyama Girişimi için Topluluk Geliştirme ve Bilgi Yönetimi); Satoyama Girişimi kapsamında UNDP tarafından uluslararası ortaklığın amiral gemisi programı olarak, küresel ölçekte denizel ve karasal kaynakların yerel topluluklar tarafından sürdürülebilir olarak devam edebilmesi için uygulanan küresel bir programdır. [1]

2011 yılında hayata geçirilen program, Türkiye’de pilot olarak  Datça Bozburun yarımadası, Edremit Körfezi - Kaz Dağları ve Beyşehir Gölü ve Dedegöl Dağları’nı içeren sosyo- ekolojik üretim alanlarında (SEPL) uygulandı. Peyzaj odaklı bağları ve dirençliliği kuvvetlendirmek amacıyla; kırkın üzerinde topluluk tabanlı grup, havza içi tarımsal biyoçeşitlilik, türlerin korunması, iklim hareketleri, kimyasal faaliyetler, habitat restorasyon aktiviteleri için COMDEKS tarafından teknik ve finansal destek sağlandı. Edinilen bu tecrübe sonrası COMDEKS programının öncelikli odağı; sosyo-ekolojik denizel ve karasal üretim peyzajlarının (SEPLS) sürdürülebilirliğini desteklemek ve SEPL bazlı koruma yaklaşımının değerini yükseltmektir. 


Buna bağlı olarak; 
(a) biyoçeşitliliğin sürdürülebilir bir şekilde kullanımı ve arazi, orman ve su kaynakları yönetimine entegrasyonunu 
(b) biyoçeşitlilik bağlamında gıda ve tarımda sürdürülebilirlik kavramına ilave rehberlik sağlamak ve paydaşlar arası faydalı bilgi paylaşımı ve teknoloji transferi desteklerini teşvik etmek ve güçlendirmek, 
(c) gerekli durumlarda, SEPL’leri diğer etkili havza bazlı koruma önlemleri gibi kurumsal hale getirmek ve yaygınlaştırmaktır. [2] 

COMDEKS, Satoyama Girişimi'nin vizyonu olarak tanımlanan 'doğayla uyumlu toplulukların' desteklenmesine yönelik sosyo-ekolojik üretim peyzajları ve denizel alanlarının korunması, sürdürülebilirliği ve yeniden inşa etmek için topluluk temelli en iyi uygulamalara ilişkin temel dersler üretmesi beklenmektedir. Satoyama Girişimi'nin vizyonu, toplulukların doğa ile uyum içinde ekosistem hizmetlerine, geleneksel üretim biçimlerine ve biyolojik çaşitliğin korunmasına yönelik farkındalık yaratmak, desteklemek ve yaygınlaştırmaktır. [3]