SEPLS: Nasıl Anlatalım?

SEPLS'lerin ana akımlaşması ve yaygınlaşması için proje destekçileri ve ortakları olarak SEPLS alanlarında insanın doğaya ile kurduğu ilişkiyi nasıl anlamlandırdığımızı konuşmak üzere çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirdik.. Böylece, projemizin 'Doğa Gibi Üret' hikayesi ortaya çıktı. 

Doğa gibi üret hikayemizi okumak için tıklayabilirsin. 

10 KİŞİDEN 1 İ TEMİZ SUYA ULAŞAMIYOR.png

Datça- Bozburun Yarımadası'nda kadın tarımsal üreticiler, işletme sahipleri, muhtarlar ve karar alıcılarla görüştük.  

  • Geleneksel ve kolektif üretimin sürdüğü Taşlıca köyünde yerel toplulukların hayvanıyla, bitkisiyle ve mimarisi ile  doğanın her bir parçasının birbirini var eden ve sürdüren bu kültürde kadınların rolü yadsınamaz. 

  • Cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi, temel insan hakları sorunlarından biridir. Cinsiyet eşitliğinin sağlanması, dünya çapında sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmanın ön koşullarındandır.

  •  Kuşaktan kuşağa kadim bilgilerin aktarımı ve paylaşımında kadınların rolü  ve katılımı sürdürülebilir ekosistem hizmetlerinin yönetiminde oldukça önemlidir.  

  • Kadınlar üretici, çiftçi, girişimci, tarım işçisi olarak kırsal ekonomi ve kalkınmada önemli rol oynar. 2015 TÜİK verilerine göre tarımda çalışan kadınların %79,9’u ücretsiz aile işçisi iken erkeklerin %60,4 ücretsiz olarak küçük meta üreticisidir.

  • Kadınların doğal kaynakları kullanma biçimi ve yönetmesi, doğa ve ekosistemle olan ilişkisi toplumsal cinsiyet rolleri ile bağlantılıdır. Bu anlamda kırsal alandaki kadınların güçlendirilmesi ve gündelik hayatlarında kendi denetimini sağlaması oldukça önemlidir.

küh kadın.jpg
  • SELPS’ lerin sürdürülebilirliğinde kadınların rolü ve bilgisi anlamında geleneksel üretime, biyoçeşitliliğe ilişkin bilgilerin dokümante edilmesi kadim bilgilerin korunmasını sürdürecektir.

  • Bununla birlikte kadınların bilgi, beceri, yetkinlik konusunda güçlenmesi ise zengin biyoçeşitlilik alanlarının cinsiyet eşitliği gözetilerek korunmasını sağlayabilecektir.

  • Bu kapsamda, 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden SELPS’ lerin Sürdürülebilirliğinde Kadınların Rolü' Raporu' nu yayınlandı. 

DSC_1087.jpg
DSC_1661xsdcxdw_edited.jpg
DSC_1593swwsq.jpg
DSC_1096.jpg

SEPLS Tanıtım Broşürü

SEPLS' lerin tanıtıldığı ve sürdürülebilirliğinde etkili göstergelerin unsurları,SEPLS yaklaşımına benzer korunan alanlar  ve  SEPLS yaklaşımını yaygınlaştırmak amacıyla broşür yayınlandı.

sepls vol 1.png

SEPLS'lerin Ekonomik Yapısı

Sosyo-ekonomik üretim alanları,  ekoloji ve ekonominin birlikte ve olağan şekilde işlediği özel sistemlerdir.

küh ekonomik yapı.jpg

Bu havzalarda yaşayan insanlar yüzyıllar boyunca doğanın döngüsünü keşfetmiş, okumuş ve sürdürülebilir kullanma biçimlerini öğrenmiştir.

WhatsApp Image 2021-05-07 at 16.36.59.jp

SEPLS’lerin karar alma süreçlerinde, mekansal ve stratejik planlama aşamaları ile bu alanlardaki faaliyetlerin teşvik edilmesi konusunda aktif rol oynayan kurum ve kuruluşların belirlenmesi için anahtar paydaş analizi gerçekleştirdi.

Türkiye’de, SEPLS’ ler ile ilgili yapılmış olan COMDEKS çalışmalarının çıktıları üzerine değerlendirme çalışmaları yapılarak edinilen dersler ve geliştirilen öneriler açısından karar alıcılar seviyesinde görüşmelerin başlatılması gerekliliği görülmektedir.