Neden Ardıç ağacı ve Ardıç Kuşu?


Ardıç ağacı çoğalmak, tohumlarını taşımak için ardıç kuşuyla döngüsel bir ilişki içerisindedir. Ardıç tohumları yere dökülür ancak bu tohumlar bir ardıç kuşu tarafından yenmedikçe çimlenme gerçekleşmez. Ardıç kuşunun sindirim sisteminde ardıç ağacının tohumlarının kabukları açılır. Ardıç kuşunun dışkısı ile toprağa karışan tohumlar kolayca filizlenir Dolayısıyla, ardıç ağacı ve ardıç kuşu birbirini var eder. Bu birliktelik sonucunda yaşam bulan ardıç ağacı, 1000 ila 2300 yıla kadar uzun bir ömür sürebilir ve ardıç ağacının meyveleri birçok hastalığın tedavisinde kullanılır.


Sosyo-ekolojik denizel ve karasal üretim peyzajları (SEPLS), ardıç ağacının ardıç kuşuyla kurduğu ilişkiye benzer bir şekilde insan ve doğa arasındaki ilişkinin birbirini var etmesine benzemektedir. Bu alanlarda yaşayan insanlar tarımsal üretim faaliyetlerinden, günlük hayat pratiklerine, kültürel ritüellerinden, ticari faaliyetlerine kadar doğa ile iç içe bir şekilde hareket etmekte ve birbirlerini yeniden üretmektedir. Geleneksel tarımsal üretimin hakim olduğu, aşılamaların doğal yollarla yapıldığı, hayvanların otlanması için serbest bırakılması ve bu yolla doğal gübrelemenin oluşması gibi insan ve doğa arasındaki mutualist var oluş biçimi kastedilmektedir.


Logomuz Hakkında

· Bu hikayeden yola çıkılarak, logo için “Ardıç Kuşu” ve “Ardıç Ağacı” iki temel imge olarak seçilmiştir.

· Üreten insanın doğanın bir parçası olarak doğayı besleyen, zenginleştiren, koruyan, ekosisteme ve biyoçeşitliği korumayı gözeten insan-doğa ilişkisinin, ardıç kuşu ve ardıç ağacının ilişkisine benzer bir ilişki kurmasıyla nedeniyle sembol olarak belirlenmiştir.

· Ardıç ağacının meyveleri dikkate alınarak birincil imge olan ağaç ikonu tasarlanmıştır.

· Ardıç kuşunun gövde kısmındaki benekler, diğer kuşlardan ayrılmasını sağlayacak bir özellik verilip, ikincil imge olan kuş ikonu tasarlanmıştır.