SOSYO-EKOLOJİK ÜRETİM ALANLARI'NDA KAYNAK YÖNETİMİ
VE EKONOMİ

SEPLS/Kadim Üretim Havzası Anlayışının Türkiye’de Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Sosyo-Ekolojik Üretim Alanları kavramının Anadolu’daki uygulaması olarak 
Kadim Üretim Havzaları’nı iktisadi açıdan çözümlemek ve bu alanlarda yapılan doğayla uyumlu, koruyucu üretimleri yüksek katma degerli hale getiren örnek modelleri ve girişimleri ortaya koymaktır.


SOSYO - EKOLOJİK KARASAL VE DENİZEL ÜRETİM ALANLARI’NIN (SEPLS) TANITILMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI

COMDEKS GEF Küçük Destek Programı (GEF SGP) kapsamında “Sosyo-Ekolojik Üretim Alanlarının Türkiye'de Yaygınlaştırılması" projesinin bir çıktısı olan bu rehber, IDEA Universal ve Doga Dernegi’ nin ortak çalışmalarının bir parçası olarak, SEPLS yaklaşımının tanıtılmasına ve yaygınlaştırılmasına hizmet etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kadim Üretim Havzaları

Doğa Derneği'nin hazırlamış olduğu bu belge, Kadim Üretim Havzaları'nın tanımı, özellikleri ve önemi bilgiler içermektedir.

Türkiye'nin Önemli Doğa Alanları

Türkiye'nin biyolojik zenginliğini tanıtma, araştırma yapmaya teşvik etme ve politika hazırlamaya destek olma amaçlarıyla Doğa Derneği tarafından hazırlanmıştır.

Doğa Derneği tarafından hazırlanan bu belgenin amacı SEPLS'lerin dayanıklılığının topluluk-tabanlı etkinlikler yoluyla geliştirilmesidir. Bu çalışma anahtar peyzaj paydaşları ile geliştirilmiştir ve Comdeks'in Türkiye Peyzaj stratejisini temsil etmektedir.

Dil: İngilizce 

Country Programme Landscape Strategy For Community
Development And Knowledge Management For The Satoyama
Initiative (Comdeks)

Comdeks SEPLS Governance Guidance

Bu belge, peyzaj yaklaşımı ile ilgili kuruluşlara, topluluk perspektifini odağına alarak peyzaj yönetişimin nasıl anlaşılacağı ve geliştirileceği üzerine rehberlik sunmayı amaçlamaktadır.

Dil: İngilizce

SEPLS/Kadim Üretim Havzası Anlayışının Türkiye’de Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Datça- Bozburun Yarımadası’nda örnek saha çalışması (case study) kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden SEPLS alanlarının sürdürülebilirliğinde kadınların rolü raporu yayınlanmıştır.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Perspektifinden SEPlS’ lerin Sürdürülebilirliğinde Kadınların Rolü Raporu

Toolkit for the
Indicators of Resilience in SEPLS

Bu araç seti, "SEPLS'lerin Dayanıklılık Göstergeleri"nin alanda pratik olarak uygulanması için tasarlanmıştır. Göstergeler, yerel toplulukların yaşadıkları karasal ve denizel alanların uyarlanabilir yönetimi için geliştirilmiş araçlardır.

Dil: İngilizce